Lê Văn Mạnh

Lê Văn Mạnh

(Lê Mạnh (TBD Group))

Tổng số km đã chạy: 113km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Run for Pride 5km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 12.5km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 31km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 53.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 20km / 42km
  • Còn 22km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 20km / 42km
  • Còn 22km nữa