Hầu Đức Thắng

Hầu Đức Thắng

(Cafe Sữa - Tổ TN - PCBTr)

Tổng số km đã chạy: 655km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 54.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành