Trần Thị Thanh Thùy

Trần Thị Thanh Thùy

(Thanhh Thùyy)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 42.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành