Nguyễn Sỹ Vân Chính

Nguyễn Sỹ Vân Chính

(Vân Chính PCVL)

Tổng số km đã chạy: 125km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 125.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành