Phạm Văn Chung

Phạm Văn Chung

(Chung. P Điều độ)

Tổng số km đã chạy: 135km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 135.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành