Mai Anh Tuấn

Mai Anh Tuấn

(AT17)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 10km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành