Le Thuy Duong

Le Thuy Duong

(DuongLT)

Thành tích

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 36km

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 39km / 36km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 1km / 10km
  • Còn 9km nữa