Nguyễn Gia Hân

Nguyễn Gia Hân

(nghaannn)

Tổng số km đã chạy: 763km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 155.3km / 58km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,883 Runner đã đồng hành

Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 76.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 407.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 279.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành