Vương Trần Anh Thư

Vương Trần Anh Thư

(Anh Thư)

Tổng số km đã chạy: 348km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 347.6km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành