Phan Thị Mỹ Tuyết

Phan Thị Mỹ Tuyết

(Tuyết tròn KD)

Tổng số km đã chạy: 485km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 485.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành