Lê Xuân Tiến

Lê Xuân Tiến

(TienLX)

Tổng số km đã chạy: 230km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 33.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 35.9km / 50km
 • Còn 14.1km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 6.8km / 21km
 • Còn 14.2km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 98.7km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành