Nguyen Vinh Bao

Nguyen Vinh Bao

(Candy Nguyễn)

Tổng số km đã chạy: 153km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 101.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 137.5km / 70km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 51.5km / 100km
  • Còn 48.5km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 51.5km / 100km
  • Còn 48.5km nữa