Đặng Anh Tuấn

Đặng Anh Tuấn

(ĐẶNG ANH TUẤN )

Tổng số km đã chạy: 128km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 94.6km / 36km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,881 Runner đã đồng hành

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 49.7km / 97km
  • Còn 47.3km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 73.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành