Le Van Tuyen DLTB

Le Van Tuyen DLTB

(Tuyenlv ĐLTB)

Tổng số km đã chạy: 265km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km