Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

(Kiên HCNS)

Thành tích

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 58km

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 97.1km / 58km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành