Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

(Kiên Nguyễn)

Tổng số km đã chạy: 245km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 91.9km / 58km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 28.4km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 117.9km / 63km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 99.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành