Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

(Nat)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 110.5km / 70km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,883 Runner đã đồng hành

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 90.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành