Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

(Nat)

Tổng số km đã chạy: 181km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 90.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 128.2km / 70km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 90.5km / 100km
  • Còn 9.5km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 90.5km / 100km
  • Còn 9.5km nữa