Thoại Phan

Thoại Phan

(ThoaiPt)

Tổng số km đã chạy: 136km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km
Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 5km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 46.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 26.2km / 42km
 • Còn 15.8km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 59km / 58km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 25.2km / 42km
 • Còn 16.8km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 20.2km / 42km
 • Còn 21.8km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành