Nguyễn văn trung

Nguyễn văn trung

(Tinhtam)

Tổng số km đã chạy: 1758km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Vượt lên chính mình

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 30.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 209.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 153.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 309.4km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 99.4km / 100km
 • Còn 0.59999999999999km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 281.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 594.6km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 117.8km / 150km
 • Còn 32.2km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 117.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 524km / 60km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành