Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

(Tvuasha)

Tổng số km đã chạy: 811km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 182.9km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,883 Runner đã đồng hành

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 102km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 113km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 132.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 79.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 145.3km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 118.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 167.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành