nguyen huy le duc

nguyen huy le duc

(Cuba)

Tổng số km đã chạy: 181km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 91.3km / 58km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,878 Runner đã đồng hành

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 79km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 101.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành