Hoàng ngọc phương

Hoàng ngọc phương

(Phương Tây Mỗ)

Thành tích

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 70km

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 80.4km / 70km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành