Nguyen van tuyen

Nguyen van tuyen

(Tuyen beo)

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0.9km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 20.1km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 99.7km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 0.3km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 66.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 70km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành