Tuan Doan Anh

Tuan Doan Anh

(xmen)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 14km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 38.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 92.2km / 58km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành