Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Diệu Linh

(Nguyễn Diệu Linh )

Thành tích

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 36km

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 39.4km / 36km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành