Đặng Thị Mộng Thu

Đặng Thị Mộng Thu

(Đặng Thu)

Tổng số km đã chạy: 111km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 110.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành