Lap Ngo

Lap Ngo

(Lap Ngo)

Tổng số km đã chạy: 318km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 21.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 100.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 83.2km / 100km
  • Còn 16.8km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 100.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 100.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành