Nguyễn Hoàng Nhân

Nguyễn Hoàng Nhân

(Nguyễn Hoàng Nhân)

Tổng số km đã chạy: 967km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 247km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 383.8km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành