Nguyễn Hoàng Nhân

Nguyễn Hoàng Nhân

(Nguyễn Hoàng Nhân)

Tổng số km đã chạy: 411km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 411.4km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành