Vo Ngoc Anh

Vo Ngoc Anh

(Vo Ngoc Anh)

Tổng số km đã chạy: 191km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Pride 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 100.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 53.5km / 100km
  • Còn 46.5km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 53.5km / 100km
  • Còn 46.5km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 10.1km / 100km
  • Còn 89.9km nữa