Nguyễn Ngọc Sang

Nguyễn Ngọc Sang

(Sangtedis)

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 15.4km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 5.6km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 4.2km / 36km
  • Hoàn thành: Còn 31.8km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 12.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành