Nguyễn Vũ Hưng

Nguyễn Vũ Hưng

(Nguyễn Hưng)

Tổng số km đã chạy: 219km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 46.6km / 150km
  • Hoàn thành: Còn 103.4km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 138.2km / 150km
  • Còn 11.8km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 39.6km / 150km
  • Còn 110.4km nữa