Tăng Tú Ngân

Tăng Tú Ngân

(Tăng Tú Ngân)

Tổng số km đã chạy: 135km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 12.5km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 29.5km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 122.7km / 63km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành