Đoàn Nhân

Đoàn Nhân

(Dưa Leoo)

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 61.5km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 38.5km nữa