Hồ Anh Tuấn

Hồ Anh Tuấn

(Hồ Anh Tuấn)

Tổng số km đã chạy: 648km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 56.4km / 150km
 • Hoàn thành: Còn 93.6km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 103.7km / 150km
 • Còn 46.3km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 22.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 180.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 16.3km / 100km
 • Còn 83.7km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 27.6km / 50km
 • Còn 22.4km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 128.3km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 120.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành