Ngocthao Lê

Ngocthao Lê

(Ngocthao Lê)

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 14.5km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 6.5km nữa