Đỗ Thị Thủy Tiên

Đỗ Thị Thủy Tiên

(Thuy Tien SPPM)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km