Trần Công Lộc

Trần Công Lộc

(Loc Tran)

Tổng số km đã chạy: 606km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 70.9km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 29.1km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 50.2km / 116km
 • Hoàn thành: Còn 65.8km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 84.6km / 100km
 • Còn 15.4km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 162.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 50.1km / 100km
 • Còn 49.9km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 49.9km / 50km
 • Còn 0.1km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 146.9km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 64.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành