Nguyễn Đại Lộc

Nguyễn Đại Lộc

(Đại Lộc)

Tổng số km đã chạy: 365km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 90.4km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 9.6km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 41.9km / 116km
 • Hoàn thành: Còn 74.1km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 119km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 38.2km / 42km
 • Còn 3.8km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 38.6km / 50km
 • Còn 11.4km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 20.7km / 63km
 • Còn 42.3km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 62.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành