Phạm Thị Ngọc Hân

Phạm Thị Ngọc Hân

(Hân Ban A Điện)

Tổng số km đã chạy: 237km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 237.4km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành