Nguyễn Chí Thông

Nguyễn Chí Thông

(Voi Đồng Bằng)

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 12.1km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 8.9km nữa