Phong Tran

Phong Tran

(Phong tran)

Tổng số km đã chạy: 321km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 5km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,884 Runner đã đồng hành

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 6.8km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Còn 20km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 95.9km / 34km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 91.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 126.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành