Hồ Quan Đại

Hồ Quan Đại

(SINBAD)

Tổng số km đã chạy: 155km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 35.6km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 6.4km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 50.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 19.4km / 50km
  • Còn 30.6km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 44.7km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành