Đặng Ngọc Bình An

Đặng Ngọc Bình An

(mactercoby)

Tổng số km đã chạy: 757km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 66.1km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 33.9km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 105.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 104.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 5.5km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 152.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 74.2km / 100km
 • Còn 25.8km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 91.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 56.5km / 97km
 • Còn 40.5km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 140km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành