ĐỖ CHÍ NGUYỆN

ĐỖ CHÍ NGUYỆN

(Thierry Henrua)

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 75.7km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 24.3km nữa