Công Minh

Công Minh

(Công Minh)

Tổng số km đã chạy: 122km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 121.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành