Đinh Văn Định

Đinh Văn Định

(Mr Dinh)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 10.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 5.7km / 21km
 • Còn 15.3km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 25km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 100.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 89.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 5.9km / 42km
 • Còn 36.1km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 95.3km / 100km
 • Còn 4.7km nữa