Vũ Hoàng Dương

Vũ Hoàng Dương

(ABBA Vũ)

Tổng số km đã chạy: 137km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 8.8km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 12.2km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 6.6km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 24.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 50.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 42.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 7.8km / 42km
 • Còn 34.2km nữa