Nguyen Dinh Dien

Nguyen Dinh Dien

(Eric Dien BVHCM)

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 19.9km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 80.1km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

Đã có 1,555 Runners đã đồng hành

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 103.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 104.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 150.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 135.6km / 150km
 • Còn 14.4km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 135.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 179.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành