Võ Anh Tuấn

Võ Anh Tuấn

(Tuấn V.)

Tổng số km đã chạy: 198km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 100.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 42.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành