Trần Lê Anh Đức

Trần Lê Anh Đức

(ductla)

Tổng số km đã chạy: 371km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 61.1km / 100km
  • Còn 38.9km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 102.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 101.8km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 112.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành